Nieuwsbrief

Onze onafhankelijke wetenschaps- en klimaatjournalisten inspireren u graag met nieuwe inzichten en informatie. Wij focussen ons op feiten, innovatie, ethiek, filosofie en wetenschap. Een frisse kijk op de grootste uitdagingen van onze tijd, het Antropoceen.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief:

Over Stichting Ecomodernisme

Download het beleidsplan (PDF)

Stichting Ecomodernisme Nederland is opgericht om de krachten van ecomodernisten te bundelen, én om het wereldwijd steeds populairder wordende gedachtengoed ook in Nederland en Europa meer bekend te maken. We richten ons op zowel beslissingsnemers als op het grote publiek. Ecomodernisme is geen geloofsleer en niet alle ecomodernisten denken hetzelfde. Wel zijn we ieder van mening dat een meer rationele en optimistische benadering van klimaat-, milieu- en armoedevraagstukken noodzakelijk is om de juiste weg in te slaan. Wij allen voelen de wens om als mensheid minder impact te hebben op de natuur en bij te dragen aan het oplossen van wereldwijde armoede. Daarom zetten wij ons als stichting in voor een debat waarin met open visie naar oplossingen wordt gezocht.

Wijze van verwerving van gelden

De Stichting stelt zich open voor donaties van bedrijven, particulieren, fondsen en rechtspersonen, die samen het vermogen van de stichting vormen. Deze gelden zetten wij in om de doelstellingen (zie Wat wil stichting Ecomodernisme?) van de Stichting te verwezenlijken. Wij staan open voor iedereen maar zullen onafhankelijk van wie dan ook of ongeacht een eventuele bijdrage, ons altijd en te immer gerechtigd voelen om te kunnen schrijven wat we willen.

Jaarrekeningen 2018 - 2019

Het bestuur bestaat uit

Ralf Bodelier, Hidde Boersma, Joris van Dorp, Joost van Kasteren en Marco Visscher

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding voor gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op vacatiegeld. Niemand van het bestuur en of het beheer kan boven een bedrag van 500 euro afzonderlijk over de rekening beschikken. De stichting heeft geen winstoogmerk.